Видео

Машина за паковање блистер картица за четкицу за зубе

9В машина за паковање блистера за батерије

Аутоматска машина за паковање блистер картица

Машина за паковање блистер картица са лепљивом куком

Машина за паковање блистер картица са гасним упаљачима

Машина за паковање на преклоп

Аутоматска машина за паковање четкица за зубе

9В машина за паковање блистера за батерије

Аутоматска машина за паковање блистер картица за батерије за АА/ААА ирански пакет батерија

Потпуно аутоматска машина за паковање блистер картица

Машина за паковање 2 ћелијске батерије

АЦ-350 аутоматска машина за паковање блистер папирних картица

АЦ-320Б машина за паковање четкица за зубе

Машина за сламку папира са прикључком за папир АЦ-12Г

АЦ 320А машина за прављење блистера

АЦ 02 машина за паковање сламке са једним папиром

Машина за паковање блистер папирних картица са више оловки

АЦ-600 машина за блистер паковање ланаца

АЦ 12 машина за сламку папира

АЦ 350 Машина за паковање блистер папирних картица